XƏBƏRLƏR
19.10.2018
MÜXTƏLİF DİLLƏRDƏ FİKİRLƏR NECƏ SƏSLƏNİR?

Fikirlər, düşüncələr necə səslənir?
Müəyyən olunduğu kimi müxtəlif dillərdə fərqli şəkildə səslənir.
Sən demə onlar da tərcümə olunmalıdır :)

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər