XƏBƏRLƏR
09.01.2021
LATIN AMERİKASİ ƏDƏBİYYATININ ŞAH ƏSƏRLƏRİNİN TƏRCÜMƏÇISİ QREQORİ RABASSA 94 YAŞINDA VƏFAT ETDİ

Qabriel Qarsiya Markez, Maria Vargas və digər yazıçıların əsərlərini İngilis dilinə ustalıqla tərcümə edən və 1960-70-ci illər Latın Amerikası ədəbiyyatının çiçəklənməsində və beynəlxalq fenomenə çevrilməsində böyük rolu olan Qreqori Rabassa vəfat etdi...

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər