XƏBƏRLƏR
09.01.2021
LATIN AMERİKASİ ƏDƏBİYYATININ ŞAH ƏSƏRLƏRİNİN TƏRCÜMƏÇISİ QREQORİ RABASSA 94 YAŞINDA VƏFAT ETDİ
daha ətraflı...
12.11.2020
“AVRASİYA” TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ TƏRCÜMƏÇİ BAZASINI GENİŞLƏNDİRİB
daha ətraflı...
04.10.2020
2020-ci İLİN ƏN ÇOX İSTİFADƏ OLUNAN SÖZLƏRİ: TƏRCÜMƏÇİLƏR BU İLƏ NECƏ UYĞUNLAŞMALI
daha ətraflı...
19.09.2020
YENİ OFİS
daha ətraflı...
18.08.2020
DİLÇİLƏR, NEOLOGİZMLƏR VƏ COVID-19 ÜÇÜN ARTAN MÜƏYYƏN SÖZ İSTİFADƏSİNƏ NECƏ UYĞUNLAŞMALI İDİ?
daha ətraflı...
03.06.2020
ƏN ÇOX DANIŞILAN DİILLƏR
daha ətraflı...
10.03.2020
“TƏRCÜMƏÇİLƏR” FİLMİ / “Les Traducteurs” (2020)
daha ətraflı...
05.02.2020
AVRASİYA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİNİN ƏMƏKDAŞLARI QƏBƏLƏ ARXEOLOJİ MƏRKƏZİ İLƏ TANIŞ OLUBLAR
daha ətraflı...
08.01.2020
PEŞƏKAR TƏRCÜMƏ ŞİRKƏTİ İLƏ İŞLƏMƏYİN 5 ÜSTÜNLÜYÜ
daha ətraflı...
30.12.2019
AVRASİYA ƏMƏKDAŞLARININ İLLİK FƏALİYYƏTİNİ FƏXRİ DİPLOMLA QİYMƏTLƏNDİRİB
daha ətraflı...
15.11.2019
TƏRCÜMƏÇİLƏRİN ÜZLƏŞDİYİ PROBLEM VƏ ÇƏTİNLİKLƏR
daha ətraflı...
30.09.2019
BSU-da BEYNƏLXALQ TƏRCÜMƏÇİLƏR GÜNÜ QEYD OLUNUB
daha ətraflı...
10.07.2019
Google Translate
daha ətraflı...
15.06.2019
İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ
daha ətraflı...
23.05.2019
TƏRCÜMƏDƏ MƏNASIZ SƏHVLƏR
daha ətraflı...
04.04.2019
MƏŞHUR YAPONŞÜNAS VƏ TƏRCÜMƏÇİ DONALD KİN 96 YAŞINDA VƏFAT EDİB
daha ətraflı...
15.03.2019
SƏHVİN MALİYYƏTİ: “COCA-COLA” ƏHVALATI
daha ətraflı...
28.02.2019
PIXEL BUDS DİLLƏRİ ANINDA TƏRCÜMƏ EDİR
daha ətraflı...
26.02.2019
KİM ÇEN ININ TƏRCÜMƏÇİSİ KXDR-nin LİDERİNƏ YETİŞMƏYƏ ÇALIŞDI.
daha ətraflı...
08.01.2019
YENİ NƏSİL TEXNOLOGİYALARI
daha ətraflı...
 1   2    3    4    5  
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər