XƏBƏRLƏR
19.10.2018
MÜXTƏLİF DİLLƏRDƏ FİKİRLƏR NECƏ SƏSLƏNİR?
daha ətraflı...
11.09.2018
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI SAHƏSİNDƏ TƏRCÜMƏNİN ƏSASLARI
daha ətraflı...
20.07.2018
AVRASIYA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİNİN PEŞƏKAR TƏRCÜMƏÇİLƏRİ EXTRAVAGANZA MİNSK 2018-DƏ
daha ətraflı...
06.07.2018
SEEDS LAYİHƏSİNİN AÇILIŞ TƏDBİRİ
daha ətraflı...
28.05.2018
"BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ, BİR DAHA ENMƏZ"!
daha ətraflı...
09.05.2018
ALEKSANDR ARQUELYES, poliqlot
daha ətraflı...
05.04.2018
FRANSA PREZİDENTİNİN TƏRCÜMƏÇİSİ DÖVLƏT BAŞÇILARI ARASINDA DANIŞIQLARIN TƏRCÜMƏSİ ZAMANI BURAXILAN SƏHVLƏR
daha ətraflı...
31.03.2018
31 MART – AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜDÜR
daha ətraflı...
20.03.2018
YAZ GƏLDİ...
daha ətraflı...
13.03.2018
ALİMLƏR BƏŞƏRİYYƏTİN ÜNSİYYƏTİ ÜÇÜN YENİ DİL TAPIB
daha ətraflı...
08.03.2018
8 MART - BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ
daha ətraflı...
05.02.2018
AZƏRBAYCAN DİLİ İLƏ BAĞLI MÜHÜM YENİLİK
daha ətraflı...
19.01.2018
20 YANVAR FACİƏSİ YADDAŞIMIZDA ƏBƏDİ QALACAQDIR
daha ətraflı...
30.12.2017
İLİN YEKUNU
daha ətraflı...
27.12.2017
ƏZİZ HƏMVƏTƏNLƏR, DƏYƏRLİ DOSTLAR!
daha ətraflı...
12.11.2017
12 NOYABR - AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA GÜNÜ
daha ətraflı...
09.11.2017
9 NOYABR – DÖVLƏT BAYRAĞI GÜNÜ
daha ətraflı...
25.10.2017
AVRASİYA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ BAKIDA KEÇİRİLƏN NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNARDA TƏRCÜMƏ XİDMƏTİNİ TƏŞKİL ETMİŞDİR
daha ətraflı...
18.10.2017
18 OKTYABR - DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜ
daha ətraflı...
05.10.2017
BEYNƏLXALQ MÜƏLLİMLƏR GÜNÜ
daha ətraflı...
 1    2   3    4  
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər