XƏBƏRLƏR
09.11.2017
9 NOYABR – DÖVLƏT BAYRAĞI GÜNÜ
daha ətraflı...
25.10.2017
AVRASİYA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ BAKIDA KEÇİRİLƏN NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNARDA TƏRCÜMƏ XİDMƏTİNİ TƏŞKİL ETMİŞDİR
daha ətraflı...
18.10.2017
18 OKTYABR - DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ GÜNÜ
daha ətraflı...
05.10.2017
BEYNƏLXALQ MÜƏLLİMLƏR GÜNÜ
daha ətraflı...
30.09.2017
SENTYABRIN 30-U ÜMÜMDÜNYA BEYNƏLXALQ TƏRCÜMƏÇİLƏR GÜNÜ
daha ətraflı...
31.08.2017
QURBAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ TƏBRİK
daha ətraflı...
06.07.2017
SİZ BUNLARI BİLİRSİNİZ?
daha ətraflı...
24.06.2017
RAMAZAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK
daha ətraflı...
28.05.2017
28 MAY RESPUBLİKA GÜNÜ
daha ətraflı...
23.04.2017
UKRAYNANIN PREZİDENTİ ÖZ XALQINI İNGİLİS DİLİNİ ÖYRƏNMƏYƏ ÇAĞIRDI
daha ətraflı...
14.04.2017
İRAQDA KƏRKÜK BÖLGƏSİNDƏ TÜRK DİLİ BİR DAHA RƏSMİ STATUS ALIB
daha ətraflı...
18.03.2017
NOVRUZ BAYRAMINIZ MÜBARƏK!
daha ətraflı...
20.02.2017
IV BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİNİN İŞTİRAKÇILARI AZƏRBAYCANDAKI TOLERANT MÜHIT BARƏDƏ MƏLUMATLANDIRILIBLAR
daha ətraflı...
19.02.2017
DÖVLƏT MÜŞAVİRİ IV BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİNİN İŞTİRAKÇILARİ İLƏ GÖRÜŞÜB
daha ətraflı...
18.02.2017
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNDƏ IV BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİNİN IŞTIRAKÇILARI ILƏ GÖRÜŞ KEÇIRILIB.QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSINDƏ IV BEYNƏLXALQ MULTIKULTURALIZM QIŞ MƏKTƏBININ IŞTIRAKÇILARI ILƏ GÖRÜŞ KEÇIRILIB
daha ətraflı...
29.12.2016
YENİ İLİNİZ MÜBARƏK!
daha ətraflı...
29.11.2016
RUSİYALI ALİM OLEQ YUREVİÇ KUZNETSOV İLƏ GÖRÜŞ
daha ətraflı...
13.10.2016
AVRASİYA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ ZARA BRENDİNİN YENİ MAĞAZASININ OKTYABRIN 7-DƏ "GANJLIK MALL" TİCARƏT MƏRKƏZİNDƏ TƏŞKİL OLUNAN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR
daha ətraflı...
17.09.2016
«AVRASİYA» TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ “GƏNCƏ BEYNƏLXALQ XƏSTƏXANASI”-NIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ MÜƏSSİSƏNİN AKKREDİTASİYA PROSESİNDƏ TƏRCÜMƏÇİ İLƏ TƏMİN ETMİŞDİR
daha ətraflı...
13.09.2016
TACİKİSTANIN MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏDBİRİN TƏRCÜMƏSİNİ “AVRASİYA” TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ HƏYATA KEÇİRMİŞDİR
daha ətraflı...
 1    2    3   4    5  
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər