XƏBƏRLƏR
29.11.2016
RUSİYALI ALİM OLEQ YUREVİÇ KUZNETSOV İLƏ GÖRÜŞ
daha ətraflı...
13.10.2016
AVRASİYA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ ZARA BRENDİNİN YENİ MAĞAZASININ OKTYABRIN 7-DƏ "GANJLIK MALL" TİCARƏT MƏRKƏZİNDƏ TƏŞKİL OLUNAN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR
daha ətraflı...
17.09.2016
«AVRASİYA» TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ “GƏNCƏ BEYNƏLXALQ XƏSTƏXANASI”-NIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ MÜƏSSİSƏNİN AKKREDİTASİYA PROSESİNDƏ TƏRCÜMƏÇİ İLƏ TƏMİN ETMİŞDİR
daha ətraflı...
13.09.2016
TACİKİSTANIN MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏDBİRİN TƏRCÜMƏSİNİ “AVRASİYA” TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ HƏYATA KEÇİRMİŞDİR
daha ətraflı...
19.08.2016
ANARIN ÖZBƏK DİLİNDƏ KİTABI ÇAP EDİLİB
daha ətraflı...
07.05.2016
YENİ MÜŞTƏRİMİZ
daha ətraflı...
04.04.2016
«AVRASİYA» TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİ LAYIHƏSI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ KEÇİRİLMİŞ BİR SIRA TƏDBİRLƏRDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR.
daha ətraflı...
08.03.2016
8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ
daha ətraflı...
15.02.2016
YENİ MÜŞTƏRİLƏRİMİZ
daha ətraflı...
29.01.2016
QAFQAZ UNİVERSİTETİNDƏ I BEYNƏLXALQ TƏRCÜMƏ FORUMU KEÇİRİLİB
daha ətraflı...
20.11.2015
AZƏRBAYCAN DİLİNİN ORFOQRAFİYA LÜĞƏTİ YENİDƏN HAZIRLANACAQ
daha ətraflı...
07.11.2015
BELARUS YAZIÇISININ AZƏRBAYCAN DİLİNƏ KİTABI NƏŞR OLUNMUŞDUR
daha ətraflı...
30.09.2015
30 SENTYABR - BEYNƏLXALQ TƏRCÜMƏÇİLƏR GÜNÜ. BÜTÜN TƏRCÜMƏÇİLƏRİ TƏBRİK EDİRİK!!!
daha ətraflı...
22.09.2015
QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!
daha ətraflı...
26.08.2015
PARİS AEROPORTUNDA SƏSLİ TƏRCÜMƏÇİ SİISTEMİ TESTDƏN KEÇİRİLİR
daha ətraflı...
01.08.2015
AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI VƏ AZƏRBAYCAN DİLİ GÜNÜ
daha ətraflı...
23.07.2015
YENİ Müştərilərimiz
daha ətraflı...
14.07.2015
AZƏRBAYCAN DİLİNİN ORFOQRAFİYA LÜĞƏTİNƏ YENİ SÖZLƏRİN DAXİL EDİLƏCƏYİ GÖZLƏNİLİR
daha ətraflı...
06.07.2015
“YANDEKS.TƏRCÜMƏÇİ” SERVİSİ TATAR DİLİ İLƏ ƏLAVƏ OLUNMUŞDUR
daha ətraflı...
04.07.2015
THE LOCAL XƏBƏR VERİR Kİ, DÜNYADA ƏN POZİTİV SƏSLƏNƏN DİL İSPAN DİLİ HESAB OLUNUR
daha ətraflı...
 1    2    3    4   5  
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər