XƏBƏRLƏR
04.06.2015
«YANDEKS-TƏRCÜMƏÇİ» ŞƏKİLLƏRDƏN MƏTNLƏRİ TƏRCÜMƏ ETMƏYİ ÖYRƏNİB
daha ətraflı...
14.04.2015
“DİLMANC” TƏRCÜMƏ SİSTEMİNƏ YENİ DİL ƏLAVƏ EDİLİB
daha ətraflı...
12.04.2015
İSVEÇ DİPLOMATI BAKIDA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİNDƏ OLUB
daha ətraflı...
12.04.2015
TELEFON DANIŞIĞINI AVTOMATİK TƏRCÜMƏ EDƏN SİSTEM HAZIRLANIB
daha ətraflı...
 1    2    3    4    5 
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər