ŞİFAHİ TƏRCÜMƏ

Sinxron tərcümə - şifahi tərcümənin ən mürəkkəb növüdür.

Sinxron tərcümə zamanı müəyyən informasiya vasitələrindən istifadə etməklə prosesi asanlaşdırmaq mümkündür.

İşgüzar münasibətlərin yaradılması, müxtəlif mövzular ətrafında dialoqun aparılması və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə dünyada bir sıra görüşlər, seminarlar və konfranslar keçirilir. Bu tədbirlərin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində tərcümələr böyük rol oynayır. İşgüzar görüşlərin, konfransların təşkilində mərkəzimizin sinxron tərcümə xidmətindən istifadə edə bilərsiniz.

Siz işgüzar görüşlərdə, konfranslarda «Avrasiya» tərcümə mərkəzinin sinxron tərcümə xidmətindən istifadə edə bilərsiniz.

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər