İRİ HƏCMLİ MƏTNLƏRİN TƏRCÜMƏSİ

Mərkəzimizin əsas iş prinsiplərindən biri müştərilərə yüksək səviyyəli xidmət göstərməkdir. Mərkəz müştərilərə xidmətin səviyyəsini artırmaq məqsədilə yeni inkişaf istiqamətləri üzərində işləyir. Tərcümələri təcrübəli mütəxəssislər yerinə yetirir. Hazır tərcümədə səhvlərə yol verilməməsi məqsədilə görülən iş bir neçə dəfə yoxlanılır. Nəticədə tərcümə orijinal mətnə tam uyğun tərtib edilib sifarişçiyə verilir.

Tərcümələrin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə əmin olmaq məqsədilə iri həcmli tərcümələrdə müştərilərimiz üçün bir səhifəni (1800 işarə) pulsuz tərcümə edə bilərik. Görülən işi bəyəndiyiniz təqdirdə şirkətimiz sizinlə əməkdaşlığa hazırdır. Biz sizin uğurlarınızı öz uğurumuz hesab edirik.

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər