MƏTNLƏRİN YIĞILMASI

Müasir dünyada istənilən sənədlər elektron şəkildə təqdim edilir. Bu, bir işgüzar məktub, referat və ya kurs işi ola bilər. Hətta nəşriyyatlar da bu gün kitabların dərc edilməsi üçün yazıçılardan əlyazılarını elektron şəkildə tələb edirlər.

  • əlyazma mətnin yığılması

 Bu, əllə yazılan mühazirə qeydləri və ya kitab üçün material ola bilər;

  •  skan olunmuş mətnin yığılması

 Kitabdan, dərslikdən və ya jurnaldan  mətnin yığılması;

  •  çap  edilmiş mətnin yığılması

 Bu halda başlanğıc material əl yazı maşınının köməyi ilə yığılmış mətn ola bilər. 

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər