XƏBƏRLƏR
30.05.2022
TƏRCÜMƏSİ ƏN ÇƏTİN OLAN SÖZ

“Today`s Translations” tərəfindən aparılan araşdırmalara görə, tərcüməsi ən çətin olan söz “ilunqa”dır. Afrikada Bast ləhcəsinə aid olan bu söz hərfi olaraq  "ona yönəlmiş pisliyi ilk dəfə bağışlaya bilən, ikincisinə dözə bilən, üçüncüsünü isə heç vaxt bağışlamayan insan" kimi tərcümə olunur. Digər ifadə isə Yaqan dilinin "mamihlapinatapai" sözüdür. Təxmini olaraq “ ikinizində istədiyi lakin deməyə çəkindiyi bir şeyi etməyi bir-birindən umaraq qarşılıqlı baxışmaq” kimi tərcümə olunur.

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər