XƏBƏRLƏR
25.04.2022
LUCİUS LİVİUS ANDRONİCUS

Lucius Livius Andronicus (təxminən eramızdan əvvəl 284-205-ci illər) şair və dramaturq olmaqla bərabər Qərbdə ilk tərcüməçilərdən biri olmuşdur. Lusius yunan əsərlərinin latın dilinə tərcüməçisi və Latın ədəbiyyatının yaradıcısı hesab olunur.

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər