XƏBƏRLƏR
20.05.2022
İNGİLİS DİLİNİN ANA VƏTƏNİ

İngiltərə ingilis dilinin ana vətəni hesab edilsə də, dil öz kökünü  Almaniyadakı Qərbi Alman dənizi sahilində yaşayan xalq olan “Angles”lərdən alıb.

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər