XƏBƏRLƏR
27.04.2022
CEFRİ ÇOSER-İLK İNGİLİS TƏRCÜMƏÇİLƏRDƏN BİRİ

İngiltərənin və İngilis ədəbiyyatının ilk böyük şairi olaraqda tanınan Cefri Çoser yüksək keyfiyyətli şeirlər yazmış ilk ingilis tərcüməçilərindən biridir.  XVII əsrin sonunda yaşamış ingilis tənqidçisi və şairi Con Drayden onu "ingilis dilinin banisi" adlandırmışdır.

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər