XƏBƏRLƏR
22.06.2022
FİN DİLİ
Fin dilini ən asan dil hesab etmək olar. Belə ki, hərflərin səslənməsi hər zaman eynidir, necə eşidilirsə, o cür də yazılır. Lakin buna baxmayaraq, bu dil özünəməxsus incəliyə sahibdir. Məsələn, bu dil 15 haldan ibarətdir.
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər