XƏBƏRLƏR
11.08.2022
KXMER DİLİ

Kxmer dilində salamlaşma "suzdey" kimi səslənir, "suas dey" yazılır. Bu söz hind mənşəlidir: "su" - sanskrit dilində "xeyir, rifah", "asti" - "olmaq" mənalarını bildirir. Beləliklə, "su asti" - "xeyir var" və ya "xeyir olsun!" deməkdir.

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər