XƏBƏRLƏR
05.09.2022
YUNAN VƏ ÇİN DİLİ
Yunan və Ənənəvi Çin dili heroqlifləri bu gün də istifadə olunan ən qədim yazılı dillərdir.
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər