XƏBƏRLƏR
16.06.2021
STEFAN MİTÇEL

Stefan Mitçel, antik ədəbiyyatın ingilis dilinə çoxsaylı müasir tərcümələri ilə məşhurdur. Yaradıcılığına Tao Te Çinq, Gilqameş, İliada və Odisseya daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır. Rəyçi Coy Konnolinin “New York Times Book Review”-da qeyd etdiyi kimi onun tərcümələri “canlılığı, həqiqiliyi, mübahisəsiz şəkildə anlaşılan” olması ilə seçilirdi. “Wall Street Journal” isə onu “tərcüməçilərin “rok ulduzu” adlandırmışdı.

© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər