XƏBƏRLƏR
07.08.2019
BELARUS YAZIÇISININ AZƏRBAYCAN DİLİNƏ KİTABI NƏŞR OLUNMUŞDUR
daha ətraflı...
10.07.2019
Google Translate
daha ətraflı...
15.06.2019
İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİ
daha ətraflı...
23.05.2019
TƏRCÜMƏDƏ MƏNASIZ SƏHVLƏR
daha ətraflı...
04.04.2019
MƏŞHUR YAPONŞÜNAS VƏ TƏRCÜMƏÇİ DONALD KİN 96 YAŞINDA VƏFAT EDİB
daha ətraflı...
15.03.2019
SƏHVİN MALİYYƏTİ: “COCA-COLA” ƏHVALATI
daha ətraflı...
28.02.2019
PIXEL BUDS DİLLƏRİ ANINDA TƏRCÜMƏ EDİR
daha ətraflı...
26.02.2019
KİM ÇEN ININ TƏRCÜMƏÇİSİ KXDR-nin LİDERİNƏ YETİŞMƏYƏ ÇALIŞDI.
daha ətraflı...
08.01.2019
YENİ NƏSİL TEXNOLOGİYALARI
daha ətraflı...
30.12.2018
2018-Cİ İLİN YEKUNLARI
daha ətraflı...
22.11.2018
RİÇARD PEVIR VƏ LARİSA VOLOXONSKAYA
daha ətraflı...
14.11.2018
TARİXİN MƏŞHUR TƏRCÜMƏÇİLƏRİ
daha ətraflı...
30.10.2018
BİZ ISO 9001:2015 SERTİFİKATINI ALMAĞA MÜVƏFFƏQ OLDUQ!
daha ətraflı...
19.10.2018
MÜXTƏLİF DİLLƏRDƏ FİKİRLƏR NECƏ SƏSLƏNİR?
daha ətraflı...
11.09.2018
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI SAHƏSİNDƏ TƏRCÜMƏNİN ƏSASLARI
daha ətraflı...
14.08.2018
AZƏRBAYCAN DİLİNİN ORFOQRAFİYA LÜĞƏTİNƏ YENİ SÖZLƏRİN DAXİL EDİLƏCƏYİ GÖZLƏNİLİR
daha ətraflı...
20.07.2018
AVRASIYA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİNİN PEŞƏKAR TƏRCÜMƏÇİLƏRİ EXTRAVAGANZA MİNSK 2018-DƏ
daha ətraflı...
06.07.2018
SEEDS LAYİHƏSİNİN AÇILIŞ TƏDBİRİ
daha ətraflı...
28.05.2018
"BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ, BİR DAHA ENMƏZ"!
daha ətraflı...
05.04.2018
FRANSA PREZİDENTİNİN TƏRCÜMƏÇİSİ DÖVLƏT BAŞÇILARI ARASINDA DANIŞIQLARIN TƏRCÜMƏSİ ZAMANI BURAXILAN SƏHVLƏR
daha ətraflı...
 1    2    3    4    5   6    7    8  
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər