XƏBƏRLƏR
19.02.2017
DÖVLƏT MÜŞAVİRİ IV BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİNİN İŞTİRAKÇILARİ İLƏ GÖRÜŞÜB
daha ətraflı...
18.02.2017
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNDƏ IV BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİNİN İŞTİRAKÇILARI İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB.
daha ətraflı...
27.01.2017
EYNŞTEYNİN MƏKTUBLARI İNGİLİS VƏ ALMAN DİLLƏRİNDƏ HƏRRACA ÇIXARILACAQ
daha ətraflı...
29.12.2016
YENİ İLİNİZ MÜBARƏK!
daha ətraflı...
29.11.2016
RUSİYALI ALİM OLEQ YUREVİÇ KUZNETSOV İLƏ GÖRÜŞ
daha ətraflı...
13.10.2016
AVRASİYA TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ ZARA BRENDİNİN YENİ MAĞAZASININ OKTYABRIN 7-DƏ "GANJLIK MALL" TİCARƏT MƏRKƏZİNDƏ TƏŞKİL OLUNAN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR
daha ətraflı...
17.09.2016
«AVRASİYA» TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ “GƏNCƏ BEYNƏLXALQ XƏSTƏXANASI”-NIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ MÜƏSSİSƏNİN AKKREDİTASİYA PROSESİNDƏ TƏRCÜMƏÇİ İLƏ TƏMİN ETMİŞDİR
daha ətraflı...
13.09.2016
TACİKİSTANIN MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TƏDBİRİN TƏRCÜMƏSİNİ “AVRASİYA” TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ HƏYATA KEÇİRMİŞDİR
daha ətraflı...
19.08.2016
ANARIN ÖZBƏK DİLİNDƏ KİTABI ÇAP EDİLİB
daha ətraflı...
04.07.2016
«YANDEKS-TƏRCÜMƏÇİ» ŞƏKİLLƏRDƏN MƏTNLƏRİ TƏRCÜMƏ ETMƏYİ ÖYRƏNİB
daha ətraflı...
14.06.2016
SPEAKON: MEKSİKADA HAZIRLANMIŞ ANİ MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ TƏRCÜMƏ XİDMƏTİ
daha ətraflı...
07.05.2016
YENİ MÜŞTƏRİMİZ
daha ətraflı...
04.04.2016
«AVRASİYA» TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ BEYNƏLXALQ MULTİKULTURALİZM QIŞ MƏKTƏBİ LAYIHƏSI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ KEÇİRİLMİŞ BİR SIRA TƏDBİRLƏRDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR.
daha ətraflı...
08.03.2016
8 MART BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ
daha ətraflı...
15.02.2016
YENİ MÜŞTƏRİLƏRİMİZ
daha ətraflı...
29.01.2016
QAFQAZ UNİVERSİTETİNDƏ I BEYNƏLXALQ TƏRCÜMƏ FORUMU KEÇİRİLİB
daha ətraflı...
12.12.2015
BÖYÜK BRİTANİYA: 2015-Cİ İL SEÇKİ LÜĞƏTİ
daha ətraflı...
20.11.2015
AZƏRBAYCAN DİLİNİN ORFOQRAFİYA LÜĞƏTİ YENİDƏN HAZIRLANACAQ
daha ətraflı...
11.10.2015
“DİLMANC” TƏRCÜMƏ SİSTEMİNƏ YENİ DİL ƏLAVƏ EDİLİB
daha ətraflı...
30.09.2015
30 SENTYABR - BEYNƏLXALQ TƏRCÜMƏÇİLƏR GÜNÜ. BÜTÜN TƏRCÜMƏÇİLƏRİ TƏBRİK EDİRİK!!!
daha ətraflı...
 1    2    3    4    5    6    7   8  
© 2004 - 2015 Avrasiya Tərcümə mərkəzi
Online konsultant
Təklif və şikayətlər